Bài Viết

  Hướng dẫn làm nhiệm vụ 1, 2, 3 trong MU Thiên Sứ 6

  Ngày đăng: 14/02/2020 | Chuyên Mục: Hướng Dẫn, Tin Tức | Lượt Xem: 216

  Nhiệm vụ 1 (Nhiệm vụ 150)

  Nhiệm vụ này được chia ra làm 2 giai đoạn

  • Giai đoạn 1:

  Nữ tu Seniba

  + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm sách đế vương và giao lại cho NPC Seniba

  Quyển sách Đế Vương

  + Nơi tìm: Lost Tower 1

   

  • Giai đoạn 2:

  + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Seniba.

  Chiến binh: thanh gươm gãy

  Phù thủy: linh hồn phù thủy

  Tiên nữ: nước mắt tiên nữ

  Thuật sĩ: con mắt Abyss

  + Nơi tìm: Lost Tower 7

   

   

  Nhiệm vụ 2 (Nhiệm vụ 220 – Chiếc Nhẫn Vinh Quang)

  • Giai đoạn 1:

  + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon

  + Nơi tìm: Tarkan

   

  • Giai đoạn 2: chỉ dành cho Kỵ Sĩ (Blade Knight)

  + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon

  + Nơi tìm: Tarkan

   

   

  Nhiệm vụ 3 (Nhiệm vụ thăng cấp Master)

  • Giai đoạn 1:

  + Miêu tả nhiệm vụ: Tìm sừng quỹ vương, trái tim dơi lửa, lông phượng hoàng và giao lại cho NPC Debin

  + Nơi tìm:

  Sừng Quỹ Vương: tiêu diệt Quỹ Vương tại Aida

  Trái Tim Dơi Lửa: tiêu diệt Dơi Lửa tại Tarkan

  Lông Phượng Hoàng Lửa: tiêu diệt Phượng Hoàng Lửa tại Icarus

   

  • Giai đoạn 2:

  + Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Balaam, Quỷ Hắc Ám, Soram 20 con mỗi loại. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Delbin

  + Nơi tìm: bản đồ Barrack (nếu không biến vào được thì đi bộ từ crywolf lên)

   

  • Giai đoạn 3:

  + Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Dark Elf. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Delbin

  + Nơi tìm: bản đồ Refuge (nếu không biến vào được thì đi sâu vào Barrack sẽ có cổng vào)